Pendaftaran Akaun

Minimum 8 huruf

Pastikan bermula dengan kod dail negara. Contoh: 60123456789


Terma & Syarat

Saya sebagai bakal Dexandra X RXZ Member 5.0, telah BERSETUJU untuk mematuhi segala syarat dan terma program affiliate di laman web ini.


  1.         Saya faham bahawa sekiranya saya melanggar mana - mana terma dan syarat program Dexandra X RXZ Member 5.0 ini, akaun saya boleh digantung ataupun dimansuhkan oleh pihak pengurusan tanpa sebarang notifikasi.
  2.         Saya berjanji akan melakukan promosi secara beretika dan tidak akan sesekali melakukan aktiviti SPAM.
  3.         Saya berjanji tidak akan menggunakan sebarang bahan promosi yang boleh merosakkan nama perniagaan De’Xandra.
  4.         Saya berjanji tidak akan menggunakan nama - nama organisasi, trademark, copyright, golongan professional dan apa jua bentuk nama yang dilindungi dalam aktiviti promosi saya.
  5.         Saya mengakui bahawa segala butiran yang saya daftarkan di atas adalah butiran yang tepat dan sah.
  6.         Untuk mendapatkan komisen, anda haruslah melakukan promosi secara online sahaja. Sebarang pembelian produk secara offline tidak akan dapat dikesan oleh sistem Ejen Dexandra X RXZ Member 5.0. Dengan itu, komisen tidak akan direkodkan.
  7.         Ejen Dexandra X RXZ Member 5.0 tidak dibenarkan untuk membuka lebih daripada 1 akaun.
  8.         Pihak kami BERHAK menamatkan penyertaan mana-mana ejen Dexandra X RXZ Member 5.0 yang melanggar terma dan syarat yang telah ditetapkan.
  9.         Pihak kami BERHAK mendakwa mana-mana ejen Dexandra X RXZ Member 5.0 yang melanggar terma dan syarat yang telah ditetapkan mengikut peruntukkan undang-undang sedia ada.
  10.         Pihak kami BERHAK meminda, membuang atau menambah mana-mana terma dan syarat yang telah ditetapkan tanpa persetujuan daripada ejen Dexandra X RXZ Member 5.0 bergantung kepada keperluan semasa demi kebaikan semua pihak.


Dengan menghantar butiran pendaftaran ini, saya akan tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan laman web ini.